NÄCHST
14 Mäerz 2022 11:00
Sech politesch abréngen – mee wéi? (Seance 3)
ADRESS
Chambre des député.e.s
description
Eng Formatioun an 3 Seancë fir ONGen, déi sech mam politesche System zu Lëtzebuerg auserneesetze wëllen, fir an hirem politeschen Handele méi en direkten a geziilten Afloss kënnen ze huelen
projet
kategorie
FORMATIOUN
mat wiem
Cercle de Coopération des ONGD du Luxembourg, EBL, n&ë
THEMA
VOIR DÉTAILS
10 Mäerz 2022 11:00
Sech politesch abréngen – mee wéi? (Seance 2)
ADRESS
Webinar
description
Eng Formatioun an 3 Seancë fir ONGen, déi sech mam politesche System zu Lëtzebuerg auserneesetze wëllen, fir an hirem politeschen Handele méi en direkten a geziilten Afloss kënnen ze huelen
projet
kategorie
FORMATIOUN
mat wiem
Cercle de Coopération des ONGD du Luxembourg, EBL, n&ë
THEMA
VOIR DÉTAILS
10 Mäerz 2022 09:00
Formatioun: Energieeffizient Dateveraarbechtung
ADRESS
CNFPC Ettelbruck
description
Formation professionnelle continue - Den ekologeschen Impakt vun onsem Internetverhalen a Mesure fir en nohaltegen Ëmgang mat digitale Medie kenneléieren
projet
Grénge Web
kategorie
FORMATIOUN
mat wiem
CNFPC
THEMA
ENERGIE
NOHALTEGKEET
VOIR DÉTAILS
01 Mäerz 2022 11:00
Sech politesch abréngen – mee wéi? (Seance 1)
ADRESS
Webinar
description
Eng Formatioun an 3 Seancë fir ONGen, déi sech mam politesche System zu Lëtzebuerg auserneesetze wëllen, fir an hirem politeschen Handele méi en direkten a geziilten Afloss kënnen ze huelen
projet
kategorie
FORMATIOUN
mat wiem
Cercle de Coopération des ONGD du Luxembourg, EBL, n&ë
THEMA
VOIR DÉTAILS