Vers une (dé)construction plus circulaire

Mir freeën eis, iech heimat op eis nächst Konferenz zum Thema “Vers une (dé)construction plus circulaire” anzelueden. Wéi dir (warscheinlech scho) wësst, huet de Bausecteur e ganz weesentlechen Impakt op eise Planéit, nohalteg Alternative sinn awer hautdesdaags duerchaus scho méiglech. Dës Konferenz gëtt an enker Zesummenaarbecht mam LIST organiséiert a léisst renomméiert Experten an innovativ Acteuren aus dem Secteur zu Wuert kommen. Zesumme mat iech soll iwwert déi neisten Entwécklungen a praktesch Ëmsetzungsméiglechkeeten an der Baubranche diskutéiert ginn, am Hibléck op eng Transformatioun hin zu engem méi zirkuläre Modell.

Mir bieden iech dofir, iech den Datum vum 23. November 2023 vun 13h30 bis 16h30 am Kalenner virzemierken an un dëser Konferenz deelzehuelen, fir sech auszetauschen a Kontakter ze knëppen. D’Presentatioune wäerten deels op Franséisch an deels op Lëtzebuergesch sinn. Weider Informatiounen dozou wäerte mer a noer Zukunft kommunizéieren. 

Zesumme kënne mer dozou bäidroen, d’Bauindustrie an eng nohalteg Zukunft ze féieren! Mir bauen op iech.

 

____________________________________________________________Nous sommes heureux de vous annoncer la tenue de la conférence intitulée “Vers une (dé)construction plus circulaire“. Comme vous le savez (peut-être), le secteur de la construction a un impact significatif sur notre planète, mais une alternative plus durable est possible. Cette initiative, en collaboration avec le LIST, réunira des experts renommés, ainsi que des innovateurs du domaine pour discuter des dernières avancées et des pratiques possibles en vue d’une transformation du secteur de construction vers un modèle plus circulaire.

Nous vous invitons à réserver la date du 23 novembre 2023 de 13h30 à 16h30 et à vous joindre à nous pour cette conférence de partage et de réseautage. Les présentations se tiendront partiellement en français et partiellement en luxembourgeois. Des informations supplémentaires seront communiquées prochainement.

Ensemble, nous pouvons contribuer à façonner un avenir plus durable pour l’industrie de la construction, nous vous attendons donc avec impatience!

 

MERCI !
Votre inscription à bien été prise en compte.