EUCF Webinar - 4. Call

Déi europäesch EUCF bitt de Gemengen a Gemenge-Syndikater eng Méiglechkeet fir Investitiounskonzepter am Energie-Beraich ze finanzéierenD’Fërderung ass mat bis zu 60.000€ dotéiert. D’Gemeng oder de Syndikat huet wéineg Risiko, well kee Remboursement néideg gëtt, falls de Projet net op en Enn kënnt.  

Dëse Finanzement ass komplementär zum Klimapakt a riskéiert keen double financement.

Aktuell ass de véierte Call lancéiert, dofir: 

invitéiere mir iech fir e Freiden, 5. August vun 11 bis 12 Auer op eng online Presentatioun / Webinar zu dësem Programm.  

 

Agenda:

  • Wat ass d’UECF? (Marianne Kollmesch – EBL)
  • Wéi kann een eng Fërderung ufroen? (Josef Balmes – energieagence)
  • Wat ass en Investiziounskonzept? (Josef Balmes – energieagence)
  • Ënnerstëtzungsmechanismen vun der EUCF (Marianne Kollmesch – EBL)
  • Froen vun den Teilnehmer un der Videokonferenz an Äentwerten

 

Mellt iech w.e.g. per Mail op info@ebl.lu un, duerno kritt dir d’Informatiounen fir d’Aloggen per Mail zougeschéckt.  

 

ASCHREIWUNG

MERCI !
Votre inscription à bien été prise en compte.