Seminaire II „Energieeinsparung in Gebäuden – Praktisches Anwenderwissen für
Hausmeister – Aufbauseminar“

Schwéierpunkten an dësem Seminaire, organiséiert an Zesummenaarbecht mam INAP an Hubert Grobecker vum e&u Energiebüro vu Bielefeld, sinn Erfarungsaustausch beim Thema Energiemanagement an Energiespueren duerch Verhalensännerung vu Mataarbechter. Haaptpunkte sinn Energiespueren, Energieeffizienz a Verhalensännerung.

Umeldung ausschließlech iwwert den INAP méiglech: Umeldung (hei klicken).

Jiddereen ass invitéiert. D’Participatioun ass fir all Gemengenemployé(e) a –beamte gratis.

 

De Programm:

9.00

 • Einführung
 • Erfahrungsaustausch
 • Energiemanagement – Aus- und Bewertung der Energieverbrauchserfassung

10.30

 • Pause

10.45

 • Methodik zur Einstellung der Regelung und Heizkurve

12.30

 • Mittagspause

13.30

 • Wahrnehmung und Filter
 • Gewohnheiten
 • Verhaltensänderungen bei Nutzern
 • Möglichkeiten der Gesprächsführung bei Beschwerden I

15.00

 • Pause

15.15

 • Möglichkeiten der Gesprächsführung bei Beschwerden II

16.00

 • Ende der Veranstaltung

 

MERCI !
Votre inscription à bien été prise en compte.