“Betti a Litti spille mam Dréck” um Fest vun der Natur

Fest vun der Natur

“Betti a Litti spille mam Dreck”, eng interaktiv Opféierung fir d’Kanner vun ​„Mäin éischt Null-Offallbuch“ – um Stand vun der EBL!

  • Samschdeg 17.6. ëm 15 Auer
  • Sonndeg, 18.6. ëm 15 Auer

op der Kockelscheier bei natur&ëmwelt

Méi Infos: https://www.naturemwelt.lu/de/fest-vun-der-natur/

MERCI !
Votre inscription à bien été prise en compte.