EUCF Webinar - drëtte Call

Déi europäesch EUCF bitt de Gemengen a Gemenge-Syndikater eng Méiglechkeet fir Investitiounskonzepter am Energie-Beraich ze finanzéierenD’Fërderung ass mat bis zu 60.000€ dotéiert. D’Gemeng oder de Syndikat huet wéineg Risiko, well kee Remboursement néideg gëtt, falls de Projet net op en Enn kënnt.  

Dëse Finanzement ass komplementär zum Klimapakt a riskéiert keen double financement.

Aktuell ass den drëtte Call lancéiert, dofir: 

invitéieren mir iech fir e Mëttwoch, 27. Oktober vun 14 bis 15.30 Auer op eng online Presentatioun / Webinar zu dësem Programm.  

 

Agenda:

  • Wat ass d’UECF? (Marianne Kollmesch – EBL) 
  • Wéi kann een eng Fërderung ufroen? (Josef Balmes – energieagence
  • Wat ass en Investitiounskonzept? (Josef Balmes – energieagence 
  • Ënnerstëtzungsmechanismen vun der EUCF (Marianne Kollmesch – EBL)  
  • Froen vun den Teilnehmer un der Videokonferenz an Äentwerten 

Mellt iech w.e.g. per Mail op info@ebl.lu un, duerno kritt dir d’Informatiounen fir d’Aloggen per Mail zougeschéckt.  

 

 

ASCHREIWUNG

MERCI !
Votre inscription à bien été prise en compte.