Investitiounskonzepter am Energie-Beräich

Eng 4. a leschte Kéier bitt d’EUCF de Gemengen a Gemenge-Syndikater eng Méiglechkeet fir Investitiounskonzepter am Energie-Beraich ze finanzéieren. D’Fërderung ass mat bis zu 60.000€ dotéiert. D’Gemeng oder de Syndikat huet wéineg Risiko, well kee Remboursement néideg gëtt, falls de Projet net op en Enn kënnt. Am Kader vum Klimapakt 2.0 ass den EUCF-Proramm Programm fir iech ganz interessant!

Umeldung fir de Webinar vum 5. August ëm 11-12 Auer iwwer info@ebl.lu

Méi Informatiounen fannt dir hei.