Bei dësem Projet geet et drëms, kleng Schrëtt ze deelen déi jiddereen a sengem Alldag lues a lues praktesch ëmsetze kann, fir eis Ëmwelt, an domadder och eis Gesondheet, ze schounen an ze schützen. Méi zu dësem Projet gëtt et op klengschrett.lu. Do fannt Dir all eis Infografiken, Fakten a Spiller zu enger ganzer Réih un Theemen.

  • Gratis fir EBL-Membergemengen
  • 4 Sproochen: LU, DE, FR, PT
  • Personaliséierbar mam Gemengelogo
  • Präis fir Net-Memberen: 1 Infografik = 200 Euros / 6 Infografiken = 1000 Euros

 

UFRO FIR D’PUBLIKATIOUN

Merci! Votre demande a été transférée à l'équipe EBL