Chirurgesch Masken a Schutzhändsche kënnen als Schutz fir eis Gesondheet déngen, mee si solle net zum Problem fir eis Ëmwelt ginn. Vill Leit denken datt d’Masken aus Pabeier sinn, wat awer net de Fall ass: Si sinn aus Plastik a sollen ënnert kenge Bedéngungen an d’Natur geheit ginn.

Eis Affiche, eng Zesummenaarbecht mat natur&ëmwelt a Pickitup, soll d’Bierger op dës ganz aktuell Problematik sensibiliséieren.

 

 

  • Gratis fir EBL-Membergemengen
  • 4 Sproochen: LU, DE, FR, PRT
  • Personaliséierbar mam Gemengelogo
  • Präis fir Net-Memberen: 1 Infografik = 200 Euros / 6 Infografiken = 1000 Euros

UFRO FIR D’PUBLIKATIOUN

Merci! Votre demande a été transférée à l'équipe EBL