Den 31. März huet d’EBL zesumme matt der Ministerin Carole Dieschbourg an dem Minister François Bausch den Tool Ecoquartier offiziell viirgestallt. Beim Ecoquartier gett unhand vun engem virtuelle Stadbild d’Abanne vun ökologesche, resp. nohaltege Critèren an d’Bebauungspläng erliichtert. Nierwt urbanistesche Grondlagen gi virun allem d’Waasser- an d’Offallgestioun, de Natur- a Landschaftsschutz, Energieaspekter an d’Mobilitéit behandelt.

 

 

Ecoquartier ass en Tool, dat Denkustéiss gett, gelonge Beispiller virstellt an de praxisnoën Erfahrungsaustausch tëscht de Professionellen aus der Branche promouvéiert. De Notzer kann sech duerch eng virtuell Stad klicken an esou op eng spilleresch Art a Weis all d’Informatioune kréien, déi fir d’Plange vun engem nohaltege Stad- oder Duerfgebitt wichteg sinn. An der éischter Version Ecoquartier 1.0 gi folgend Theme traitéiert:

  • Urbanismus
  • Waasser
  • Offall
  • Energie
  • Mobilitéit
  • Natur- und Landschaftsschutz

Den animéierte Forum dingt doriwwer eraus als ideal Plaatz, fir weiderféirend Diskussiounen ze féieren a nei Entwécklunge kennenzeléieren.

Ecoquartier ass allerdings kee statescht Element, mee ënnerlait enger stänneger Evolutioun, déi vun de Notzer mattbestëmmt gett. Iwwer Beiträg am Forum, Kommentarer an Umierkungen ka konstruktive Feedback gemaach gin, fir esou neien Entwécklungen an Tendenze Rechnung ze droën. A nächster Zukunft wäert den Ecoquartier och als App fir Tablet-PCs a Smartphones zur Verfügung stoën.

Ecoquartier ass opruffbar ënner der Internetsäit: www.ecoquartier.lu