De Gewässerschutz spillt am Joer 2021 eng immens wichteg Roll. Dofir huet de Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, zesumme mat der Waasserverwaltung en Dënsden 4. Mee déi drëtt Editioun vum Waasserbewirtschaftungsplang presentéiert. Zil vum Plang ass et d’Gewässer hei am Land nees an e gudden Zoustand ze bréngen.

Hei de ganze Plang am PDF-Format: Entwurf 3. Bewirtschaftungsplan nach WRRL (2021-2027). Weider Dokumenter ronderëm de Waasserbewirtschaftungsplang fannt Dir op waasser.lu.