De MMTP an de MEA hunn eng nei Bestëmmung iwwert d’Implantatioun vun den ëffentlechen Elektrobornë publizéiert. Dës gouf jo mat dem Réglement Grand-ducal modifié vum 3. Dezember 2015 iwwert déi ëffentlech Infrastruktur fir d’Elektromobilitéit virgesinn. D’Bestëmmung lëscht an engem Tableau d’Emplacementer vun deene 400 Bornen op, déi sollen uechtert d’Land opgestallt ginn. Zum Dokument…