Den Energieatelier huet eng flott Broschür zum Thema “Richteg lëften” erausbruecht! Hei kritt ee mat flotte Skizzen a Beispiller erkläert, wisou et wichteg ass, virun allem am Wanter mat der richteger Technik ze lëften. Mir soen dem Energieatelier Merci, dass si dëst flott Dokument och den EBL-Gemengen zur Verfügung stellen.

Richtig lüften! auch um Schimmel zu vermeiden…
Aérer correctement! et éviter ainsi l’apparition des moisissures …

 

Präis fir d’Dokument: Gratis

UFRO FIR D’PUBLIKATIOUN