27/02/20

Et ass héich Zäit un d’Anlag vun de Wëllblummewisen an ärer Gemeng fir dëst Fréijoer ze denken. De Som fir är eenheemesch Wëllblummewisen kënnt dir elobestellen:

  • Commanden iwwer 1 kg ginn direkt um Internetsite vum Produzent gemaach (Sicona Wildblumenwiese).
  • Fir méi kleng Commanden kënnt dir beim Bierschbecher Atelier (Blannenheem) goen.
    Si verpaken op d’Mooss bis 1 kg (Sicona Wildblumenwiese mat 30% Gras-Undeel).
    Kontakt: 329031 560 (Här Sibenaler oder Mme Brochmann).

Et ass ganz wichteg, eenheemesch Somen ze huelen. D’Insekten, déi bei eis liewen, sinn un d’Planzen vun hei ugepasst. Blummen, déi exotesch sinn, vun wäit hier kommen oder eng gefëllt Bléi hunn, bidden keng Nahrung fir eis Insekten. Friem Blummen-Aarten kënnen eis eenheemesch Blummen verdrängen. Esou kann aus der gudder Absicht vun der Blummewisss och schnell e Problem ginn, wann et déi falsch Some sinn: d’Biodiversitéit gëtt manner amplaz méi.