Vun Enn Februar bis Abrëll 2021 organiséiert den oekozenter pafendall zesumme mam mouvement écologique eng Rei vu Webinaren iwwert Thema “Méi Gréngs an eise Stied an Dierfer”. Dës Fachseminaire weisen den Notze vu Gréngflächen am Siidlungsraum a ginn konkret Hëllefsstellungen fir Gemengen, Planer, Politiker, Naturschützer an interesséiert Bierger*inne fir d’Vegetatioun am Siidlungsraum ze erhalen an ze fërderen.
Weider Informatiounen an Umeldung… 

Schottergäert ënnerbannen?
Ufank Februar huet den oekozenter pafendall zesumme mam mouvement écologique ausserdeem eng online Konferenz mam Buchauteur vun « Der Kies muss weg“ organiséiert. Dës Konferenz gouf opgezeechent a kann online nogekuckt ginn. Hei gëtt een ausserdeem gewouer wat fir eng Méiglechkeeten een als Gemeng huet, fir esou Schottergäert, mat all hiren Nodeeler, an der Gemeng ze ënnerbannen.
Zum Video…