27/12/19

Loosst eis zesummen déi wichtegst Mesuren definéieren, fir d’Liewensraim vun de Bestëbser-Insekten hei zu Lëtzebuerg ze schützen, ze schafen an ze ënnerhalen.

D’Regierung huet e nationalen Aktiounsplang fir de Schutz vun eise Bestëbser-Insekten ugekënnegt, deen aus engem partizipativen an interdisziplinären Dialog resultéiere soll. Déi ganz Gesellschaft gëtt mobiliséiert en d’EBL koordinéiert den Austausch. Dir kënnt ab elo deelhuelen a mathëllefen iwwert eis Online-Plattform:

planpollinisateur.org!

Ufank 2020 gi 5 Workshops organiséiert fir esou vill wéi méiglech Akteuren zesummen ze bréngen mam Zil: lafend Projeten, geplangte Projeten a Projetsiddien asammelen fir se an d’Entwécklung vum Bestëbserplang z’integréieren.

Hei fannt dir weider Informatiounen!